Lądowisko

1. Punkt odniesienia lądowiska:       
    środek lądowiska (ARP)       152.4 m n.p.m.

2. Współrzędne geograficzne punktu odniesienia
    według WGS-84:
    N: 53° 59’ 00.12”
    E: 022° 24’ 7.65”

3. Wymiary pasa startowego (pola wzlotów).
    długość :      700m,
    szerokość:   50m.

4. Kierunek pasa: 315°/ 135° GEO

5. Krąg południowy 300m AGL

W zawiązku z prośbami mieszkańców okolicznych miejscowości oraz osób wypoczywających nad jeziorami, uprzejmie prosimy przylatujące i odlatujące Załogi o stosowanie ogólnie przyjętych zasad budowy kręgu nadlotniskowego. Uprzejmie prosimy także o niewykonywanie przelotów na małej wysokości. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami, minimalna wysokość w locie VFR wynosi 150 metrów (500 stóp) nad terenem.

Pliki do pobrania: